Sublime Skin Peel Pads

Peel Pad – Tamponë Pambuku Me Alfa-Poli-Hidroksiacide – 14 PAD

Tamponë Pambuku Me Alfa-Poli-Hidroksiacide. Pambukë me një përdorim, të cilët kanë në përbërje 4% acid glikolik, 4%glukonolaton, vitaminë C, vitaminë PP për një veprim intensiv ripërtëritës progresiv. Zbut dhe dhuron ndriçim për fytyrën. Të përdoret në ditë të alternuara për 28 ditë. acid glikolik, glukonolaton, vitaminë C, vitaminë PP.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sublime Skin Peel Pads”