Smudger Brush Medium – 238

Një furçë katrore e përdorur për aplikimin e njëtrajtshëm dhe të qëndrueshëm të produkteve.

Një furçë katrore e përdorur për aplikimin e njëtrajtshëm dhe të qëndrueshëm të produkteve. Maja e kësaj furçe katrore me madhësi mesatare mund të përdoret për të krijuar vija të gjata dhe të holla dhe anët e saj të sheshta përdoren për përzierje dhe njollosje. Maja e sistemuar përdoret edhe nga profesionistët për të krijuar aplikacione të gjera dhe grafike. Mund të përdoret me pudrat jo kompakte dhe ato të presuara.

Lloji i fibrave: Të drejta

Teksturat e rekomanduara: Pudrat jo kompakte dhe kompakte.