Shine On Powder – Pudra Shkëlqyese

Një pudër jo kompakte shdritëse për fytyrën dhe trupin.

Pudra Shkëlqyese (Shining Powder)
Një pudër jo kompakte shdritëse për fytyrën dhe trupin. Kjo pudër jo kompakte shumë-qëllimëshe, paksa e ylbertë dhe e sedeftë ndriçon fytyrën dhe trupin në sajë të pjesëzave të imëta prej sedefi që ajo përmban. Shine On Powder është veçanërisht efektive për të nxjerrë në pah lëkurën e nxirë nga dielli dhe për të theksuar ndriçimin e shëndetshëm të lëkurës së çelët. Shine On Powder siguron një pamje të shëndetshme gjatë ditës dhe një ndjesi joshje në mbrëmje.