Round Shader Brush Medium – 240 – Furçë e Rrumbullakët Hijezuese

Një furçë më e trashë dhe më plotë për të aplikuar makeup-in në kapakun e sipërm të syve.

Një furçë më e trashë dhe më plotë për të aplikuar makeup-in në kapakun e sipërm të syve. Kjo furçë e shkurtër, tejet e dendur përdoret për të aplikuar dhe përzier produktin mbi të gjithë sipërfaqen e syrit. Për shkak të dendësisë së saj, sasia e produktit që merret është e bollshme dhe fibrat e saj ofrojnë rezultat të një niveli të mesëm deri të lartë. Mund të përdoret me kremëra dhe pudra.

Lloji i fibrave: Të drejta dhe të valëzuara.

Teksturat e rekomanduara: Krem dhe pudër.