Rhodoid Spatula

Një spatul plastike profesionale e përdorur për nxjerrjen dhe përzierjen e produkteve.

Një spatul plastike profesionale e përdorur për nxjerrjen dhe përzierjen e produkteve. E përdorur gjerësisht nga profesionistët, kjo spatul përdoret për të kapur produktet kozmetike në mënyrë higjienike. Mund të përdoret edhe me një paletë për të përzier ngjyrat e ndryshme dhe duhet të pastrohet me alkool.