Precision Shader Brush Large – 244 – Furçë Hijezuese me Preçizion

Një furçë e madhe dhe e sheshtë që përdoret për të aplikuar të gjitha llojet e produkteve për sytë me shpejtësi dhe në mënyrë të njëtrajtëshme.

Një furçë e madhe dhe e sheshtë që përdoret për të aplikuar të gjitha llojet e produkteve për sytë me shpejtësi dhe në mënyrë të njëtrajtëshme. Kjo furçë praktike është më e trashë dhe shumëqëllimshe dhe me fibrat e saj të dendura ofron rezultat të një niveli të mesëm deri të lartë. Madhësia e saj mundëson aplikimin e shpejtë dhe të njëtrajtëshëm në të gjithë sipërfaqen e kapakut të syrit. Mund të përdoret me kremëra, pudra jo kompakte dhe pudra të presuara.

Lloji i fibrave: Të drejta.

Teksturat e rekomanduara: Krem pudër, pudrat jo kompakte dhe ato kompakte.