Precision Lip Brush – 302 – Furçë me Preçizion për Buzët

Një furçë klasike dhe e rrumbullakët për aplikimin e ngjyrës së buzëve.

Një furçë klasike dhe e rrumbullakët për aplikimin e ngjyrës së buzëve. Kjo furçë e gjatë, tejet e fortë depoziton ngjyrën e buzëve ndërkohë që e sistemon atë. Forma e saj e rrumbullakët është ideale për aplikim preçiz dhe të kontrolluar dhe mund të përdoret me buzëkuq dhe me shkëlqyes.

Lloji i fibrave: Të drejta

Teksturat e rekomanduara: Buzëkuq dhe shkëlqyes.