Precision Foundation Brush – Medium – 112

Një furçë mesatare dhe e ngushtë me kombinim fibrash dhe kokë të madhe për aplikim të bollshëm te fondotintës.

Një furçë mesatare dhe e ngushtë me kombinim fibrash dhe kokë të madhe për aplikim të bollshëm te fondotintës.

Lloji i fibrave: Të drejta dhe të valëzuara.

Teksturat e rekomanduara: Fondotinta të lëngshme, pudra jo kompakte dhe kompakte.