Precision Eyeliner Brush – 258 – Furçë Penel Me Preçizion

Një furçë për tu përdorur me pluhura dhe blush për të vizatuar një vijë të hollë dhe preçize mbi sy.

Një furçë për tu përdorur me pluhura dhe blush për të vizatuar një vijë të hollë dhe preçize mbi sy. Kjo furçë e vogël dhe e sheshtë ofron aplikim të kontrolluar mbi të cilin mund të vazhdohet të punohet. Maja e saj përdoret për të vizatuar vija të holla dhe ana e saj e sheshtë për vijat më të trasha, ku qimet e forta mundësojnë aplikimin e saktë. Mund të përdoret me kremëra dhe lëngje.

Lloji i fibrave: Të drejta.

Teksturat e rekomanduara: Krem dhe lëng.