Precision Corrector Brush – 172

Një furçë diagonale, e fortë dhe e sheshtë për aplikimin e saktë të korrektorëve.

Një furçë diagonale, e fortë dhe e sheshtë për aplikimin e saktë të korrektorëve. Kjo furçë e drejtë, e sheshtë dhe diagonale jep një rezultat shumë të pastër dhe është marrë nga penelët për të ofruar një aplikim më preçiz.  Kjo furçë përdoret edhe nga artistët profesionistë të makeup-it që punojnë në televizione për të përcaktuar konturin e buzëve dhe për të rrumbullakosur formën e gojës, për t’i bërë aktoret që të duken më të reja në moshë. Ajo mund të përdoret me kremëra dhe lëngje.

Lloji i fibrave: Të drejta

Teksturat e rekomanduara: Krem dhe lëng