Precision Blender Brush Medium – 216

Një furçë mesatare dhe e rrumbullakët që përdoret për të aplikuar produktin përgjatë vijës së qerpikëve dhe mbi kapak të syrit.

Një furçë mesatare dhe e rrumbullakët që përdoret për të aplikuar produktin përgjatë vijës së qerpikëve dhe mbi kapak të syrit. Kjo është forma ideale e një furçe për vendosjen e hijes së syrit dhe të penelit mbi kapak të syrit dhe përgjatë vijës së qerpikëve. Fibrat e saj të dendura e kapin produktin në sasinë e duhur për rezultat dhe intensitet me ngjyrë të fortë. Mund të përdoret me pudrat jo kompakte dhe të presuara si edhe me penelët laps për sytë.

Lloji i fibrave: Të drejta.

Teksturat e rekomanduara: Kremërat, pudrat jo kompakte dhe ato kompakte.