Powder Kabuki – 124 – Pudra Kabuki

Një furçë kabuki e dendur, në formë kupole për aplikim të lëmuar dhe të njëtrajtshëm.

Një furçë kabuki e dendur, në formë kupole për aplikim të lëmuar dhe të njëtrajtshëm. Elementi kryesor i një kit-i për make-up, kjo furçë është mjeti ideal për aplikimin e pudrës. Bishti i saj i shkurtër dhe i hollë bën të mundur aplikimin e kontrolluar ndërkohë që koka e saj e dendur krijon një rezultat të lehtë në peshë dhe pa defekte. Kjo furçë mund të përdoret me të gjitha pudrat jo kompakte dhe kompakte.

Lloji i fibrave: Të drejta dhe të valëzuara.

Teksturat e rekomanduara: Pudrat jo kompakte dhe kompakte.