Powder Brush Medium – 126 – Furçë Mesatare për Pudër

Një furçë mesatare dhe e dendur me formën e një kupole për aplikimin e pudrave.

Një furçë mesatare dhe e dendur me formën e një kupole për aplikimin e pudrave.

Një furçë veçanërisht e butë për aplikim e pudrave që lë një efekt përsosmërisht të njëtrajtshëm. Për shkak të trashësisë dhe dendësisë së saj, ajo ofrom mbulim të nivelit të mesëm deri të lartë. Doreza e saj e gjatë mundëson kapjen e saj larg fijeve të furçës për lëvizje më të madhe gjatë aplikimit. Mund të përdoret me pudrat jo kompakte dhe ato kompakte.

Lloji i fibrave: Të drejta dhe të valëzuara.

Teksturat e rekomanduara: Pudrat jo kompakte dhe kompakte.