Paleta e Artistit

Tre kuti të holla që mund të rimbushem për të krijuar harmoninë tuaj personale.

Mono, duo, trio (njëshe, dyshe treshe). Zgjidhni një paletë dhe krijoni harmoninë tuaj personale.

Tre kuti të holla që mund të rimbushem për të krijuar harmoninë tuaj personale.