Gum Off – Tretës Ngjitësi (Adhesive Remover)

Tretës ngjitësi për Spirit Gum (një lloj ngjitësi që përdoret për të ngjitur qimet fallso në fytyrë në kinema) dhe Lateksin e Lëngshëm (Liquid Latex).

Tretës ngjitësi për Spirit Gum (një lloj ngjitësi që përdoret për të ngjitur qimet fallso në fytyrë në kinema) dhe Lateksin e Lëngshëm (Liquid Latex). Ky vaj pa tretës dhe joirritues e tret Spirit Gum-in dhe disa produkte plastike të caktuara. Ai mund të aplikohet mbi lëkurë, duke përfshirë fytyrën, për të hequr gjurmët e Spirit Gum dhe mund të përdoret edhe për të hequr dhe pastruar paruket, protezat ose kapuçët e përdorur për të dhënë idenë e të qenit pa flokë.  Gum Off mund të përdoret edhe për t’u kujdesur dhe për të pastruar qerpikët fallso.