Graphic Liner

Një laps tejet i imët, karbon i zi që konturon me lehtësi dhe kontroll maksimal.

Një laps tejet i imët, karbon i zi që konturon me lehtësi dhe kontroll maksimal.

Saktësi artistike

Aplikim i lehtë/pa mundim
I qëndrueshëm/që zgjat