Double-Ended Sculpting Brush – 158 – Furçë me Dy Funde për Konturim

Dy furça në një, kjo furçë me dy funde është një mjet i përsosur për aplikimin dhe skalitjen e pudrës.

Dy furça në një, kjo furçë me dy funde është një mjet i përsosur për aplikimin dhe skalitjen e pudrës. Kjo furçë e domosdoshme me dy anë ka një fund të rrumbullakët. Përdorni anën e rrumbullakët për aplikimin tradicional të pudrës ose për dritë dhe anën këndore për të konturuar mollëzat e faqeve. Kjo furçë mund të përdoret me pudra jo kompakte dhe kompakte.

Lloji i fibrave: Të drejta & të valëzuara (ana e rrumbullakët) dhe të valëzuara (ana e pjerrët).

Teksturat e rekomanduara: Pudrat jo kompakte dhe ato kompakte.