Double-Ended Angled Eyebrow and Eyelash Brush – 274 – Furçë me Dy Funde Këndorë për Vetullat dhe Qerpikët

Një furçë me dy funde për të krehur, sistemuar dhe mbushur vetullat.

Një furçë me dy funde për të krehur, sistemuar dhe mbushur vetullat. Kjo furçë praktike, shumëpërdorimshe është një produkt absolutisht i domosdoshëm për krehjen e shpejtë të vetullave. Përdorni anën këndore të furçës për të mbushur dhe për të sistemuar vetullat dhe fundin në formë spiraleje për të krehur dhe për të ndarë qerpikët nga njëri-tjetri. Mund të përdoret për të aplikuar kremërat, pudrën dhe pudrat e presuara për vetullat.

Lloji i fibrave: Të drejta

Teksturat e rekomanduara: Krem pudër dhe pudër kompakte