Diamond Powder

Një pudër minerale tejet e imët me një efekt intensiv shkëlqyes.

Një pudër minerale tejet e imët me një efekt intensiv shkëlqyes. Diamond Powder kombinon ylbertësinë e sedeftë të Star Powder me madhështinë e shkëlqimit. Ajo përbëhet pothuajse tërësisht nga sedef i pastër sintetik me pjesëza që janë më të imëta dhe që, me plot kuptimin e fjalës, rrezatojnë shkëlqim të jashtëzakonshëm që në momentin që aplikohen. Ai mund të përdoret i lagur ose i thatë mbi fytyrë ose trup.