Concealer Brush Medium – 176 – Furçë Mesatare për Korrektorin

Një furçë e sheshtë me një majë të hollë për të përzier dhe për të korigjuar fondotintat dhe korrektorët në sipërfaqe të mëdha.

Një furçë e sheshtë me një majë të hollë për të përzier dhe për të korigjuar fondotintat dhe korrektorët në sipërfaqe të mëdha.

Një furçë shumë e ngurtë dhe e fortë për të aplikuar produktet në mënyrë të njëtrajtëshme dhe unifome. Për shkak të gjerësisë së saj, ajo përdoret për të përzier dhe korigjuar zona të mëdha, ndërkohë që maja e hollë mund të përdoret në zona specifike.  Kjo furçë mund të përdoret me krem dhe lëng.

Lloji i fibrave: Të drejta.

Teksturat e rekomanduara: Krem dhe lëng.