Body Strategist Patch

Body Strategist Patch – Leukoplast Rimodelues Multiaktiv – 28 Patch

Leukoplast Rimodelues Multiaktiv. Krem rimodelues për të luftuar me intensitet papërsosmëritë e celulititme kafeinë, karnitinë, eskinë dhe ginkgobiloba.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Body Strategist Patch”