Body Strategist Leg Gel

Body Strategist Leg Gel – Xhel Për Këmbët Rivitalizues – 200 ML

Xhel Për Këmbët Rivitalizues. Rekomandohet për këmbë të lodhura dhe të munduara. Me eksperidinë, eskinë dhe mentol.

There are no reviews yet.

Be the first to review “Body Strategist Leg Gel”