Artist Shadows – Spring Flower

Në këtë paletë gjeni një përzgjedhje të 3 triove Artist Shadow të kombinuara në mënyrë perfekte për të krijuar tre pamje të lehta dhe pa shumë mundim si edhe një fletëpalosje informative.

Në këtë paletë gjeni një përzgjedhje të 3 triove Artist Shadow të kombinuara në mënyrë perfekte për të krijuar tre pamje të lehta dhe pa shumë mundim si edhe një fletëpalosje informative. Në këtë Paletë, Dany Sanz rishpik lulet e pranverës. Natyra e tyre transformohet, ngjyrat e tyre janë të paparashikuara. Esenca e tyre transformohet për t’i dhënë jetë një luleje imagjinare, të guximshme. Ato nuk janë të mërzitshme dhe konvencionale si më parë. Frymëzuese, ngacmuese dhe të shdritshme, ato zbulojnë kopshtin sekret të Dany Sanz.