Artist Shadows 2

Artisti Dany Sanz përzgjodhi 9 nuanca të mahnitshme për këtë paletë – në 3 trio – të produktit të ri Artist Shadow për të krijuar tre pamje plot me ngjyra.

Artisti Dany Sanz përzgjodhi 9 nuanca të mahnitshme për këtë paletë – në 3 trio – të produktit të ri Artist Shadow për të krijuar tre pamje plot me ngjyra. Formula e lëmuar e “pudrës-xhel” inovatore të Artist Shadow krenohet si me kompensimin me ngjyrën e mrekullueshme ashtu edhe aftësinë e lartë për përzierje.
Tutorialet për përdorimin e paletës e përshkruajnë hap pas hapi mënyrën sesi ju mud ta realizoni këtë pamje.