Artificial Thick Blood

Imiton efektet e gjakut të trashë.

Imiton efektet e gjakut të trashë. Gjaku i Trashë Artificial u krijua për t’u dukur si gjak njerëzor. Ky gjak artificial me ngjyrë të thellë e tejet i qëndrueshëm rrjedh ngadalë dhe qëndron mirë brenda plagëve të rreme. Ai mund të aplikohet drejt e në lëkurë, në membranat mukoze (në gojë, hundë, pjesën afër syve, etj.) ose mbi efektet speciale, në veçanti ato të përbëra nga Parafinë Plastike (Plasto Wax).